14 sierpień 2023

Przemysłowe hurra w cieniu trubin

zdjęcie: Przemysłowe hurra w cieniu trubin / pexels/1292464
pexels/1292464
Osoby pracujące jako elektromonterzy, gazownicy, elektrycy, inżynierowie, projektanci infrastruktury, analitycy czy sprzedawcy stanowią niezauważony przez większość sztab ludzi. Wielu z tych profesjonalistów codziennie niezależnie od panujących warunków atmosferycznych czy lokalizacji podejmuje wszelkie wysiłki, aby dostarczyć energię tam, gdzie jest ona niezbędna.
REKLAMA
Istnieje wiele różnych sposobów pozyskiwania energii, włączając w to wydobycie ropy i gazu, korzystanie ze słońca, wody czy powietrza, a także produkcję ciepła i olejów napędowych. Energia nie ogranicza się tylko do prądu, obejmuje również ciepło i paliwa.
Przy przesyłaniu energii istotną rolę odgrywają Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD), inaczej zwani dystrybutorami, którzy są odpowiedzialni za obszar określonego regionu w Polsce.
Aby zapewnić ciepło w domach, rozproszyć ciemność oraz umożliwić poruszanie się samochodów, energia musi dotrzeć bezpośrednio do klienta. To zadanie spoczywa na firmach zajmujących się obrót energią.

Skład energetyki

Elektrownia słoneczna CSP (Concentrated Solar Power) to w skrócie instalacja, która wykorzystuje energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych. W ramach tej technologii wyróżnia się dwa główne systemy: elektrownie fotowoltaiczne oraz elektrownie heliotermiczne.

Elektrownia fotowoltaiczna jest obecnie najbardziej powszechną technologią pozyskiwania energii ze słońca. Farmy fotowoltaiczne tworzone są poprzez zestawienia paneli w łańcuchy, a wyprodukowana z promieniowania słonecznego energia elektryczna może służyć do zasilania zarówno domów, firm, budynków publicznych, jak i być wprowadzana do sieci energetycznej. Coraz częściej małe instalacje fotowoltaiczne pojawiają się na dachach naszych domów i w zakładach pracy, co staje się widoczne praktycznie w każdej społeczności.

Elektrownia wiatrowa funkcjonuje poprzez wykorzystanie siły wiatru do napędu dużych generatorów, co prowadzi do wytwarzania energii elektrycznej. Farmy wiatrowe, umiejscowione zarówno na lądzie, jak i na morzu, z widocznymi charakterystycznymi wiatrakami, to obraz, który towarzyszy nam od wielu pokoleń. Te inwestycje przede wszystkim stanowią wsparcie dla sektora przemysłowego.

Elektrownia atomowa to miejsce, w którym wytwarzana jest energia elektryczna, pochodząca z reakcji jądrowej. Głównym źródłem energii w takich elektrowniach jest izotop uranu U-235, który pełni rolę podstawowego materiału paliwowego w reaktorach atomowych. Proces rozszczepienia jąder atomowych w reaktorze generuje znaczne ilości energii cieplnej, która następnie przekształcana jest w energię elektryczną. Warto podkreślić, że elektrownie atomowe nie emitują szkodliwych gazów do atmosfery.

Elektrownia geotermalna to instytucja, w której energia geotermalna, jako zrównoważone źródło energii, jest wykorzystywana do generowania energii elektrycznej. To źródło energii jest głęboko ukryte i trudno dostępne. Gromadzi się w skałach i ich szczelinach, w glebie, a tworzy się za sprawą deszczowej wody, która wnika w głąb ziemi i w odpowiednich warunkach, takich jak aktywne ogniska magmy, podgrzewa się do wysokich temperatur.

Elektrownia wodna, znana również jako hydroelektrownia przepływowa, zajmuje się transformacją potencjalnej energii wody na energię elektryczną. Możliwości tej technologii na szeroką skalę były rozpoznane już w połowie XIX wieku, i nadal pozostaje to najbardziej wykorzystywane źródło energii odnawialnej. W Polsce istnieje wiele elektrowni wodnych, które, mimo że mają ponad 100 lat, wciąż generują czystą energię. Te struktury są również piękne i dostępne do zwiedzania.

Elektrownia gazowa wykorzystuje energię gazową, która jest uzyskiwana przez proces spalania gazu ziemnego lub innych gazów, takich jak propan-butan. W wyniku tego procesu powstaje energia w postaci ciepła, którą można wykorzystać do podgrzewania budynków, generowania energii elektrycznej lub wytwarzania pary wodnej do napędzania turbiny parowej.

Biomasa i biogaz to głównie surowce pochodzące z roślin i zwierząt, które powstają jako efekt uboczny działalności rolniczej, leśnej oraz jako rezultat odpadów przemysłowych i komunalnych. Innymi słowy, stanowią one ekologiczne, powszechnie dostępne i ekonomiczne źródło energii odnawialnej.

Odpady komunalne są istotnym zasobem, który może być wykorzystany do generowania energii elektrycznej lub cieplnej. Możliwe jest to poprzez spalanie odpadów komunalnych oraz proces fermentacji beztlenowej odpadów organicznych, resztek żywnościowych i ścieków, które prowadzi do wytwarzania biogazu. W wyniku obu tych procesów można uzyskać energię elektryczną oraz cieplną.

Magazyny energii to mechanizmy lub urządzenia stworzone do gromadzenia energii. Baterie, akumulatory, zbiorniki wodne i superkondensatory stają się coraz ważniejsze w procesie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Obecnie w Polsce działa sześć elektrowni szczytowo-pompowych, które

Elektrownia węglowa działa poprzez spalanie węgla, co przekształca energię chemiczną zawartą w tym paliwie w energię cieplną. Następnie energia cieplna wykorzystywana jest do wytwarzania pary wodnej. Para ta napędza turbinę parową, a ta z kolei porusza generator, który przekształca energię mechaniczną w energię elektryczną.

Sieć elektroenergetyczna o najwyższym i wysokim napięciu to system infrastrukturalny zaprojektowany do transportu znacznych ilości energii elektrycznej na znaczne odległości. Jest to również trwały element krajobrazu. Nad bezpieczeństwem oraz niezawodnością całej sieci przesyłowej czuwają operatorzy systemów elektroenergetycznych.

Sieć o średnim i niskim napięciu to struktura elektroenergetyczna, która dostarcza energię elektryczną do naszych mieszkań, szkół, zakładów produkcyjnych i sklepów. Operatorzy systemów dystrybucyjnych są odpowiedzialni za właściwe funkcjonowanie tego systemu. W trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak silne wiatry czy opady śniegu, sieć dystrybucyjna może ulec uszkodzeniu, prowadząc do chwilowych przerw w dostawie prądu. Ekipy pogotowia energetycznego pracują nad przywróceniem jej działania, działając nawet w nocy i w złych warunkach pogodowych, aby jak najszybciej przywrócić dostawę energii.
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Zawiercie
13.6°C
wschód słońca: 06:32
zachód słońca: 18:35
Koronawirus
śląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Zawierciu

kiedy
2023-09-30 19:00
miejsce
Miejski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-06 19:00
miejsce
Miejski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-07 18:00
miejsce
Miejski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-13 17:00
miejsce
Miejski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany