Zawiercie - informacje


48.703
mieszkańców Zawiercia
23.037
mężczyzn
25.666
kobiet

6.310
w wieku przedprodukcyjnym

29.172
w wieku produkcyjnym

13.221
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

155
zawarto małżeństw

353
urodzeń

769
zgonów

-416
przyrost naturalny
miasto Zawiercie
dochody

262.085.600
wydatki

256.410.048
struktura wydatków Zawiercia

63.100
0,025%
Rolnictwo i łowiectwo

30.891.602
12,048%
Transport i łączność

15.278.637
5,959%
Administracja publiczna

55.500
0,022%
Turystyka

16.647.041
6,492%
Gospodarka mieszkaniowa

972.711
0,379%
Działalność usługowa

418.840
0,163%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

293
0,000%
Obrona narodowa

2.883.514
1,125%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.300
0,001%
Wymiar sprawiedliwości

993.639
0,388%
Obsługa długu publicznego

64.548.076
25,174%
Oświata i wychowanie

761.209
0,297%
Ochrona zdrowia

18.576.166
7,245%
Pomoc społeczna

4.230.085
1,650%
Edukacyjna opieka wychowawcza

20.503.146
7,996%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.650.123
2,204%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.822.664
3,051%
Kultura fizyczna i sport

66.110.396
25,783%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-02-03 18:23
REKLAMA
pogoda Zawiercie
1.3°C
wschód słońca: 07:14
zachód słońca: 16:37
Koronawirus
śląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Zawierciu

kiedy
2023-02-03 19:00
miejsce
Miejski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-05 17:00
miejsce
Miejski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-14 19:45
miejsce
Miejski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-16 19:00
miejsce
Chicago Bar&Restaurant, Zawiercie,...
wstęp biletowany