Zawiercie - informacje


46.727
mieszkańców Zawiercia
21.968
mężczyzn
24.759
kobiet

5.987
w wieku przedprodukcyjnym

27.479
w wieku produkcyjnym

13.261
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

137
zawarto małżeństw

312
urodzeń

658
zgonów

-346
przyrost naturalny
miasto Zawiercie
dochody

293.066.976
wydatki

282.097.984
struktura wydatków Zawiercia

100.295
0,036%
Rolnictwo i łowiectwo

14.587.127
5,171%
Transport i łączność

25.253.354
8,952%
Administracja publiczna

58.911
0,021%
Turystyka

11.947.458
4,235%
Gospodarka mieszkaniowa

790.795
0,280%
Działalność usługowa

100.000
0,035%
Informatyka

9.778
0,003%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.982.227
0,703%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.040
0,001%
Wymiar sprawiedliwości

2.392.798
0,848%
Obsługa długu publicznego

85.659.344
30,365%
Oświata i wychowanie

1.228.596
0,436%
Ochrona zdrowia

27.772.094
9,845%
Pomoc społeczna

15.396.970
5,458%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

254.271
0,090%
Edukacyjna opieka wychowawcza

41.542.296
14,726%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.589.259
2,336%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8.612.059
3,053%
Kultura fizyczna i sport

37.818.320
13,406%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-05-28 11:19
REKLAMA
pogoda Zawiercie
13°C
wschód słońca: 04:36
zachód słońca: 20:43
Koronawirus
śląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Zawierciu

kiedy
2024-10-12 16:00
miejsce
Miejski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-10-27 17:00
miejsce
Miejski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-11-08 19:00
miejsce
Miejski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-11-15 19:00
miejsce
Miejski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany